ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ ZA:PLIKI DO POBRANIA:   AKREDYTACJA PRASOWABIURO PRASOWE:


Hotel w Zamku, ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów

18 listopada 2017r - sobota, godz. 12:00 - 16:30

19 listopada 2017r - niedziela, godz. 9:30 - 12:00
Informacje dla przedstawicieli mediów.

Dla przedstawicieli mediów planujących przeprowadzenie relacji bezpośrednio z trasy rajdu przygotowaliśmy druk akredytacji prasowej. Prosimy pobrać formularz, wypełnić i przedłożyć w biurze rajdu w godzinach pracy. Po przyjęciu deklaracji otrzymają Państwo materiały ułatwiające relacjonowanie naszej imprezy.

Termin nadsyłania akredytacji wygasa 17 listopada 2017r.

Akredytacje mogą otrzymać wyłącznie dziennikarze prasy, radia, telewizji oraz mediów elektronicznych. Nie przysługują one przedstawicielom klubów, sponsorów, agencji reklamowych i promocyjnych. Dziennikarze niezależni mogą zostać poproszeni o udokumentowanie swoich publikacji. Jeden wniosek dotyczy jednej akredytacji. Wnioski niekompletne, nieczytelne lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.